Contact

2-Rescue BV

Le Havre 114
5627 SW  Eindhoven

T 0499 - 377 661
F 0499 - 377 116
info@2-rescue.com
KvK nr.: 32.07.74.45

Contactformulier

Facebook
 

BHV opleiding

                                      
Basisopleiding BHV


De basisopleiding voor iedereen die is aangesteld tot Bedrijfshulpverlener.

Er wordt lesgegeven conform het opleidingsprofiel samengesteld door het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Het juiste aantal bedrijfshulpverleners moet u vaststellen op basis van de gegevens
in de risico-inventarisatie en –evaluatie van uw bedrijf. Belangrijke factoren zijn
uiteraard de grootte van uw bedrijf en de bedrijfsprocessen. Er moeten voldoende
bedrijfshulpverleners
daadwerkelijk aanwezig zijn in uw bedrijf.
Houdt u er dus rekening mee dat u binnen uw bedrijf meerdere mensen moet opleiden,
omdat een BHV-er er ook wel eens een dagje niet is. Met andere woorden: u moet bij
het bepalen van het aantal hulpverleners
rekening houden met ziekte, vakantie
en ploegendiensten
.
Ook de samenstelling van uw personeelsbestand is van invloed: werknemers met
verstandelijke of lichamelijke beperkingen vragen een andere inzet van uw bedrijfshulp-
verleners dan werknemers zonder beperkingen.
Indien de risico-inventarisatie heeft
uitgewezen dat de 'standaard' inhoud van de opleiding niet voldoet, kan ook maatwerk
worden geleverd.

De basisopleiding duurt 2 dagen (of 4 dagdelen). Een combinatie middag – avond of
zelfs in het weekend behoren tot de mogelijkheden.
De cursus wordt gegeven in ons
oefendorp, een locatie in de buurt of op uw bedrijf.
Indien wij de cursus op uw bedrijf geven, wordt deze inhoudelijk aangepast aan de
omstandigheden en risico's binnen uw bedrijf.


Onderwerpen BHV opleiding

Wanneer er zich in een bedrijf een noodsituatie voordoet duurt het nog enige tijd voor
dat de alarmdiensten arriveren. De ondernemer heeft de wettelijke de plicht om bij
calamiteiten de eerste opvang te verzorgen voor alle in het pand aanwezige personen
(dus ook voor uw gasten!).
De bedrijfshulpverleners zijn werkzaam binnen het bedrijf en dus als eerste ter plaatse.
Het is de taak van de BHV-er om de tijd tussen het ontdekken van het ongeval of de
calamiteit en het arriveren van de professionele hulpverlening te overbruggen.
Zo nodig evacueert hij het gebouw.

Eerste Hulp:
Bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, bloedsomloopstoornissen, uitwendige
bloedingen, brandwonden, botbreuken, oogletsels. 

Beperking en bestrijding van een beginnende brand:
Gebruik van veiligheidsvoorzieningen, brandpreventieve maatregelen, de branddriehoek,
de ontwikkeling van brand. 

Ontruiming:
Begeleiden van een ontruiming, het ontruimingsplan, vluchtroutes, vluchtmiddelen.

Communicatie:
Het melden van een ongeval of brand, informeren van de hulpverleningsdiensten, gebruik
van de binnen het bedrijf gebruikte communicatiemiddelen. 

De opleiding wordt afgesloten met een examen, bij een positief resultaat ontvangt de
deelnemer het BHV-certificaat van het NIBHV. Aangezien het noodzakelijk is te allen tijde
te beschikken over parate kennis en vaardigheden is het aan te raden minimaal één keer
per jaar te herhalen.

Vervolgopleidingen:

Na het volgen van de basisopleiding kunnen de BHV-ers nog verdiepingscursussen volgens, zoals:
     -   BHV - Receptionistentraining
     -   BHV - Ploegleider
     -   BHV - Coördiator
     -   BHV - Bediener Brandmeldinstallatie(BMI)