Contact

2-Rescue BV

Le Havre 114
5627 SW  Eindhoven

T 0499 - 377 661
F 0499 - 377 116
info@2-rescue.com
KvK nr.: 32.07.74.45

Contactformulier

Facebook
 

Acteur Fysieke Veiligheid

Een gespecialiseerde Acteur voor de professionele hulpverlening

Een belangrijk aspect binnen veiligheidstrainingen zijn acteurs. Realiteits-
trainingen kunnen geen vorm krijgen zonder de inzet van goed getrainde
acteurs die op de hoogte zijn van de diverse hulpverlenings-protocollen, kennis hebben van veiligheid en specialistische opleidingsmodules hebben gevolgd.


Acteur Fysieke Veiligheid

De opleiding Acteur Fysieke Veiligheid (AFV) is er op gericht acteurs op te leiden tot
realistische betrokkenen bij verschillende incidenten, calamiteiten en rampen.                                                                                                                                                                                                                     
De AFV-er heeft een intensieve opleiding gevolgd waarbij de nadruk ligt                            
op realiteits-ensceneringen. Niet alleen het grimeren en ensceneren van letsels komen in de basisopleiding aan bod, maar o.a. ook kennis van het menselijk lichaam, omgangskunde en bijhorende trainingen romdom menselijk gedrag, acteren, improviseren, protocollen kennis en veiligheid.  Daarnaast volgt de acteur,  diverse extra modules zoals; VCA, Heftruckbewijs, veilig acteren op hoogte, veilig acteren in en om het water, gebarentaal, valtechnieken, controle technieken en wetskennis rondom veiligheid.

2-Rescue presenteert u met trots de diverse specialisaties:

 

Niet Getrainde Figurant;

de zogenaamde beeldvullers.

Figurant-Acteur;

zij hebben een korte training gevolgd zodat ze kleine bijrollen kunnen spelen en daardoor oefeningen en trainingen een hoger realistisch gehalte te geven.

Acteur Grimeren & Ensceneren;

zij zijn uitermate geschikt om in te zetten bij de trainingen EHBO en BHV, zij bezitten de specialiteit om ongevallen en ziektes te simuleren en ensceneren zodat de hulpverlener in een realistische situatie leert te handelen.

Training Acteur;

zij hebben zich gespecialiseerd in communicatie en intermenselijk gedrag, uitermate   geschikt voor trainingen op gebied van agressie, crisismanagement, slecht nieuwsgesprekken, traumalessen, ed.

Acteur Fysieke Veiligheid;

de crème de la crème onder de acteurs, zij beheersen alle bovenstaande specialismen en hebben daarnaast verschillende trainingen gevolgd rondom de risico-acts. voorbeelden zijn:  ongevallen bij het werken op hoogte, duik- en zwemongevallen, ongevallen met brandende personen. Zo beheersen zij bijvoorbeeld ook de gebarentaal, een extra moeilijkheid voor de hulpverlener zodra zij betrokken zijn bij een ongeval of opstootje.

Veiligheids Functionaris;

geen risico-act of kinder-act zonder bijzijn van één van onze veiligheidsfunctionaris. Ook voor ons geldt; veiligheid eerst.

Kinder Acteur;

onze speciale afdeling Kinder Acteurs volgen het gehele jaar trainingen om als Trainings Acteur of Acteur Grimeren & Ensceneren een pakkende act neer te zetten, uw cursisten zullen behoorlijk onder de indruk zijn.

Dieren Acteur;

binnen 2-Rescue hebben we een speciale tak met getrainde dieren welke we op speciaal verzoek kunnen inzetten.